Website VBG 'de Ontmoeting'

Persbericht 11 juni 2018 

Vrije Baptisten Gemeente ‘de Ontmoeting’ in Veendam houdt op te bestaan. Leden van de gemeente gaan individueel op zoek naar een ander kerkelijk onderkomen.

Dit besluit heeft de ledenvergadering op zondag 10 juni jl. genomen op voorstel van het bestuur. Door onvoldoende beschikbaarheid van menskracht konden onderdelen als het kinder- en jeugdwerk, de muzikale begeleiding van de diensten en het kosterschap niet wekelijks meer worden gegarandeerd.

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan,” stelt bestuurslid Dennis Riemersma. “We voelden ons sterk geleid om de leden voor te stellen onze kerkelijke gemeente op te heffen. We hebben alle gemeenteleden hierin willen betrekken. Nu het besluit daartoe is genomen kan ieder persoonlijk een eigen geestelijk onderkomen zoeken.”

Zowel de leden als het bestuur van de gemeente ervaren droefheid over het besluit. Bestuurslid Jack Mulder: “Gelukkig hebben we dit besluit kunnen nemen in goede harmonie met elkaar. We merken dat de gemeenteleden elkaar eigenlijk niet kwijt willen. Ook de verstandhouding tussen het bestuur en de leden is goed.” 

Toch ziet het bestuur voordelen in de gemaakte keuze. Riemersma: “Mensen zijn nu vrij om eventueel in een andere vorm verder te gaan of kunnen een andere gemeente gaan bezoeken. De liefde die zij hier hebben ontvangen kunnen zij dan uitdragen. Onder andere door deelname van ‘de Ontmoeting’ aan de jaarlijkse Kinderfeestweek in augustus is er al een goede band ontstaan met andere kerkelijke gemeenten.”

Oprichting

VBG ‘de Ontmoeting’ is opgericht als dochtergemeente van de Vrije Baptistengemeente Groningen. Dit gebeurde onder leiding van voorganger Henk Stoorvogel. De zondagse diensten werden eerst gehouden in ‘Dukdalf’ en tot voor kort in het Gebouw Ubbo Emmius aan de Ds. Petersenstraat. De gemeente was onder andere bekend door medewerking aan de Kinderfeestweek en de Gratis Kledingbeurzen voor minima.