Announcement

Torah cursus

De Torah als basis van het Evangelie

De Torah* was de basis van waaruit Jezus 2000 jaar geleden als Joodse rabbi onderricht gaf. Nog steeds vindt een belangrijk deel van onze huidige cultuur zijn grondslag in deze Torah*. Door de eeuwen heen zijn veel kostbare waarheden – helaas – verloren gegaan en zijn veel opvattingen losgesneden van hun oorsprong.

In deze cursus zullen we gaan zien dat juist door het bestuderen van de Torah* vanuit de joodse context en met kennis van de Hebreeuwse taal het evangelie een totaal nieuwe en onvermoede betekenis kan krijgen. Voor deze studie volgen we de traditionele joodse indeling waarbij normaliter wekelijks een gedeelte van de Torah* bestudeerd wordt zodat ieder jaar de hele Torah* gelezen wordt. Louter vanwege de praktische uitvoerbaarheid hebben we het leesschema verdeeld over 5 jaar.

* Torah: hiermee kan zowel de hele Bijbel bedoeld worden alsook het zg. oude testament ofwel de eerste vijf boeken. In dit verband bedoelen we de eerste vijf boeken van de Bijbel.Ouweneel

Prof. Dr. Willem J. Ouweneel is gepromoveerd in biologie, filosofie en theologie. Hij was als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool (Amersfoort) en de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht). Hij is hoogleraar wijsbegeerte en dogmatiek aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Daarnaast preekt hij veel, geeft hij veel bijbelstudies en publiceert hij veel over bijbelse en theologische onderwerpen.


Download pagina Torah cursus

  Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? KLIK DAN HIERKomende activiteiten

  Zondagse samenkomst
  28-02-2010, 2010 10:00 – 12:00
  Zondagese samenkomst, van VBG De Ontmoeting
  Locatie: Ubbo Emius  Zondagse samenkomst
  04-03-2010, 2010 10:00 – 12:00
  Zondagese samenkomst, van VBG De Ontmoeting
  Locatie: Ubbo Emius  Zondagse samenkomst
  07-03-2010, 2010 10:00 – 12:00
  Zondagese samenkomst, van VBG De Ontmoeting
  Locatie: Ubbo Emius    Volgende »