Announcement

Visie

Wij zijn een Vrije Baptisten Gemeente in Veendam. We vormen een gemeente van mensen die een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben. Samen willen we Jezus volgen, Hem aanbidden én bekend maken. Dat is onze missie.

Wij willen Jezus onvoorwaardelijk volgen, omdat Hij God is. Wij willen Jezus gepassioneerd aanbidden, omdat Hij oogverblindend mooi en ontzagwekkend groot is. We willen Hem bekend maken, omdat wij jou het geluk gunnen dat wij gevonden hebben. Een ontmoeting met de Here Jezus is het allerbelangrijkste in ons leven. We ervaren een vervulling van ons leven dat met niets te vergelijken is.

Met deze vervulling bedoelen we de vergeving van onze fouten, de innerlijke rust en de vrede in dit leven en de ultieme zekerheid van eeuwig leven samen met God die ons bedacht en gemaakt heeft. Wij zijn mensen onderweg naar een concreet doel. Het doel van onze gemeente is samen te vatten in één zin. Wij geloven dat door een sterke toewijding aan het grote gebod en de grote opdracht een groeiende en krachtige gemeente ontstaat.

Twee sleutelverzen:
Het grote gebod
Jezus zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ Matteüs 22:37-40

De grote opdracht:
Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Matteüs 28:19-20

Doelstellingen van de gemeente:
1. Aanbidding: wij vieren Gods aanwezigheid in lofprijzing, aanbidding en het geven van tijd en geld.
2. Dienen: wij tonen Gods liefde naar anderen door te dienen.
3. Evangeliseren: wij verkondigen Gods woord in de wereld.
4. Betrokkenheid: wij zijn Gods huisgezin door de geloofsdoop en het samen optrekken.
5. Christusgelijkvormig: wij leren Gods volk volledig toegewijde discipelen van Jezus te worden.

Eenvoudig gemeente zijn:
Onze missie bereiken we door eenvoudig gemeenteleven. Een krachtige en aansprekende dienst op zondagmorgen voor alle leeftijden en tijd voor gebed en verwerking door de week in de kringen. We werken gericht op de geestelijke gaven die God heeft gegeven. In de diensten, de kringen en onze andere activiteiten zijn we gericht op onze omgeving die we door woorden, werken en wonderen de prachtige boodschap van Jezus laten zien en horen.


  Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief ontvangen? KLIK DAN HIERKomende activiteiten

  Zondagse samenkomst
  28-02-2010, 2010 10:00 – 12:00
  Zondagese samenkomst, van VBG De Ontmoeting
  Locatie: Ubbo Emius  Zondagse samenkomst
  04-03-2010, 2010 10:00 – 12:00
  Zondagese samenkomst, van VBG De Ontmoeting
  Locatie: Ubbo Emius  Zondagse samenkomst
  07-03-2010, 2010 10:00 – 12:00
  Zondagese samenkomst, van VBG De Ontmoeting
  Locatie: Ubbo Emius    Volgende »